LATAR BELAKANG

Sekolah Menengah Agama Ibrah adalah sekolah swasta milik Koperasi Pendidikan Inovatif Pulau Pinang Berhad dan berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Pulau Pinang (No Pendaftaran: JAIPP/PEND/05.M.003)

SMA Ibrah terletak di Kampung Tanjung Putus, Permatang Pauh dalam daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang merupakan sebuah sekolah menengah swasta berasrama penuh integrasi bidang deeniah, akademik, bahasa arab dan kemahiran.

VISI

Pendidikan Berkualiti, Generasi Pewaris Terdidik, Melahirkan Khairun Ummah

MISI

Melahir dan Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan yang Bersepadu dan Terancang

MOTO

Berilmu Berakhlak Berbakti

KONSEP

Integrasi (Deeniah, Akademik dan Kemahiran)

FALSAFAH SEKOLAH

Memberi asuhan, bimbingan dan didikan kepada semua pelajar agar menjadi insan yang seimbang dan harmonis berteraskan kepercayaan dan kepatuhan kepada allah SWT. Usaha ini bermatlamatkan untuk melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak mulia yang dapat memberi sumbangan kepada kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara.

MATLAMAT KAMI

MENYEDIAKAN sistem pendidikan yang terancang dan menyeluruh

MELAKSANAKAN kepimpinan, sistem, pengurusan dan pentadbiran efektif

MENAWARKAN proses pendidikan yang efektif bagi pembangunan insan seimbang

MELAHIRKAN pelajar Muslim contoh dari sudut intelek, emosi, jasmani dan rohani

MEWUJUDKAN iklim sekolah yang kondusif bagi pembangunan modal insan

CARTA ORGANISASI

Barisan pengusaha & tenaga pengajar Sekolah Menengah Agama Ibrah

Yuran Pengajian SMA Ibrah

Galeri SMA IBRAH

HUBUNGI

IKUTI KAMI